Kyoshi Pascal Serei at Dan Inosanto seminar at Tuhon Philip Gelinas